Avís legal

De conformitat amb la legislació en protecció de dades i l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic el propietari del lloc i responsable del tractament de les dades és:

Responsable: FUNDACIÓ PRIVADA ASIL INGLADA VIA (des d’ara “la FUNDACIÓ”) CIF: G-62.710.215.

Dades de contacte de la Fundació i del Delegat de Protecció de Dades: Carrer Hermenegild Clascar, núm 15, de Vilafranca del Penedès, 08720-Barcelona, correu electrònic direccio@ingladavia.cat.

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que li sol·licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat i poder enviar-li informació dels nostres serveis, i en cap cas està obligat a facilitar-les . Les dades de resposta obligatòria s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació que ens vincula, i un cop finalitzi l’esmentada relació es mantindran bloquejades el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.

L’enviament de les mateixes implica la seva autorització expressa a incorporar-les als nostres fitxers corresponents, sempre que ho considerem convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.

Mitjançant l’acceptació de la casella del formulari, vostè consent l’enviament d’informació dels nostres serveis que puguin resultar del seu interès.

Així mateix, consent la transmissió de les seves dades personals a tercers països fora de l’àmbit de l’Espai Econòmic Europeu per raó de la infraestructura informàtica de la FUNDACIÓ.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en les mateixes. En cas contrari, no responem de la seva veracitat. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Drets dels interessats

Els titulars de les dades personals tenen dret a:

• Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.

• Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable dels conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

El titular pot exercir els seus drets:

• Mitjançant escrit dirigit a la FUNDACIÓ, Carrer Hermenegild Clascar, núm 15, de Vilafranca del Penedès, 08720-Barcelona, referència “Protecció de Dades” o al correu electrònic direccio@ingladavia.cat.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.