• 21348913702_427884923f_o
 • 36219799062_24e93a17b4_o
 • 31749317716_49ed07c672_o
 • 31413856320_fe0fdc97f5_o

L’equip humà

Cinquanta professionals de diferents camps (fisioteràpia, psicologia, educació social, teràpia ocupacional, medicina, infermeria i treball social) treballen diàriament per garantir els estàndards de qualitat que s’han marcat com a indispensables.

Comptem amb un equip format per:

 • Psicòleg
 • Terapeuta ocupacional
 • Educador social
 • Treballadora social
 • 20 auxiliars
 • 1 metge
 • 2 infermeres
 • Fisioterapeuta
 • Equip de recepcionistes
 • 5 netejadores
 • 2 cuineres
 • 2 auxiliars de cuina
 • Responsable de manteniment

El Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern i està constituït per un màxim de cinc membres, essent un d’ells el Rector de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Els patrons vetllen de manera desinteressada pel bon funcionament de la residència.

És l’òrgan corporatiu que regeix i és responsable màxim del govern i administració de l’entitat.

 • President: Sr. Martí Solé i Bordes, advocat.
 • Secretària: Sra. Anna Estallo i Casanova, advocada.
 • Vocal: Mn. Xavier Aymerich i Miñarro, rector de Santa Maria.
 • Vocal: Sr. Joaquim Vázquet i Barbat, metge.