Canal de denúncies

“El Canal de Denúncies és un mitjà de la Fundació Inglada Via per tal de facilitar la comunicació directa i confidencial de possibles irregularitats que puguin suposar incompliments normatius. Les comunicacions es poden presentar de manera anònima.

El canal està a disposició dels empleats, becaris, personal d’Empreses de Treball Temporal (ETT), col·laboradors, proveïdors, voluntaris i persones que treballin per o sota la seva supervisió, patrons, ex-empleats (relació laboral finalitzada), i també candidats a un lloc de treball.

El sistema està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, des de qualsevol dispositiu a través de les següents vies d’accés:

  • Correu electròniccanal.denuncies@ingladavia.cat
  • Correu postal: Responsable del Canal de Comunicació Intern o Canal de Denúncies – Fundació Inglada Via-  Carrer Clascar, 15 – 08720 Vilafranca del Penedès.

A sol·licitud de l’interessat, les denúncies també poden presentar-se mitjançant una reunió presencial, havent de dirigir la petició a través d’alguna de les vies de comunicació esmentades anteriorment.

Sense perjudici de les vies d’accés detallades, l’interessat pot dirigir-se davant l’Oficina Antifrau de Catalunya a través del següent enllaç: Autoritat competent per a la protecció de persones alertadores | Oficina Antifrau de Catalunya – autoritatproteccio@antifrau.cat”.