Foto capçalera 2

Transparència

La Fundació Inglada Via, en compliment de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han de ser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.

Així mateix, la Fundació Inglada Via posa a disposició del ciutadà diversos continguts en matèria de transparència (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, activitat subvencional, etc.), així com les regles a les quals resta sotmesa.

La Fundació Inglada Via està inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1631.