• 23539965123_4743eca341_o
  • 31749366366_bc2a8c4f32_o
  • 20213745601_fefdc8c80e_o
  • 24251372316_d26431663d_o
  • 35991122350_749a4775c4_o

Model assistencial

Després de 100 anys de trajectòria, Inglada Via manté el mateix esperit que van promoure els seus fundadors: la vocació de servei a les persones grans per oferir-los qualitat de vida. En aquest sentit, elles són el centre dels esforços de l’organització.

Aquest model de funcionament és el de l’atenció centrada en la persona, la qual cosa vol dir posar a la persona en el centre de l’organització i estructurar la tasca dels professionals de manera que no hi hagi un funcionament rígid on els residents s’hi hagin d’adaptar, sinó que sigui l’estructura les que s’adaptin a les necessitats i els interessos de cada persona.

Amb la tasca i manera de fer d’Inglada Via es pretén demostrar que a les residències per a persones grans s’ofereix una qualitat de vida que, en molts casos, a casa no es podria tenir. Hi ha un esforç permanent per posar de manifest el respecte i la valoració dels residents com a persones i Inglada Via els fa l’acompanyament en el seu procés vital per tal que puguin fer tot allò que necessiten i/o desitgen.

20711761938_fec6632ab2_o

Compromís amb les persones

El compromís d’Inglada Via amb les persones grans queda reflectit en la manera d’entendre l’atenció, la qual és centrada en la persona, les seves necessitats i els seus interessos regint-se per principis de dignitat, autonomia i l’apoderament i la presa de decisions de la persona. La residència, doncs, entén el servei que ha d’oferir valorant les capacitats dels residents, situant-los en el centre de l’activitat assistencial, fent prevaldre els seus drets i guiant-se per principis ètics. I és amb aquesta visió que Inglada Via encara el seu futur i la seva tasca de servei i compromís a la gent gran.